วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

อนุโมทนา สาธุ

เสร็จพิธีถวายผ้าป่า "ทำฝ้าฉาบเรียบ-ปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม" และพิธีเจริญพุทธมนต์ สะเดาะเคราะห์สืบชะตา เสริมดวงบารมี ณ สำนักสงฆ์ป่าสามัคคี(บ้านดอนบาก) อ บ้านแพง จ นครพนม เสร็จเมื่อเวลา 4 ทุ่ม ของวันที่ 6 มีนาคม 2555 ยอดเงินทำบุญล่าสุด 323,250.00 บาท ด้วยแรงบุญจากญาติๆ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนครูเกษตร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชาวสันติราษฎร์วิทยาลัย ศิษย์เก่าเลือดหมู-ดำ รุ่น 9 คุณพีระพงษ์ มศ 5 รุ่น แรก พล.ต.ต.นพปฎล อินทาง พ.ต.อ.ไกรบุญ ทรวดทรง พ.ต.อ.หญิงอัญชลี นันทพานิช จึงขออนุโมทนา สาธุ ทุกท่าน

 

ผ้าป่าสามัคคึ สำนักสงฆ์ป่าสามัคคี(บ้านดอนบาก) บ้านแพง นครพนม

ขอเชิญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างฝ้าเพดานฉาบเรียบ และปูกระเบื้องพื้นศาลาปฏิบัติธรรม

 ในโครงการปฏิบัติธรรม งานปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ (เฉลิมพระเกียรติ)

ณ สำนักสงฆ์ป่าสามัคคี(บ้านดอนบาก)  หมู่ที่ ๖  ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๔ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔

เนื่องจากทางสำนักป่าสามัคคี(บ้านดอนบาก)  ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี พ.. ๒๕๔๐ พร้อมกับได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและช่วยกันรณรงค์ปลูกฝังการพัฒนาจิตใจส่งเสริมคุณธรรม ให้พุทธบริษัทได้บำเพ็ญบุญกุศลและสร้างคุณความดี ละเว้นอบายมุขต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา อีกประการหนึ่ง
ในกาลนี้ อาตมาภาพมีความประสงค์ที่จะสานต่องานการก่อสร้างทำฝ้าเพดานฉาบเรียบพร้อมกับปูกระเบื้องพื้น
  ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ต่อไป   ดังนั้น ยังคงขาดจตุปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก(พระอาจารย์รุ่งโรจน์ สมาจาโร หัวหน้าสำนักสงฆ์  เป็นพระพี่ชาย อ.จรรยา  ธนะนิมิตร  ซึ่งเพื่อนๆ  ญาติพี่น้อง  ครูสันติราษฎร์วิทยาลัยและศิษย์ชาวเลือดหมู-ดำ  ได้ร่วมกันสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเมื่อกว่า10ปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่สำเร็จ)
                          จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมจตุปัจจัยมาดำเนินการก่อสร้าง
  ทำฝ้าเพดานฉาบเรียบและปูกระเบื้องพื้นศาลาปฏิบัติธรรมให้สำเร็จลุล่วง อานิสงส์ที่ท่านได้ร่วมบุญในครั้งนี้จะปรากฏเป็นทิพย์วิมานในเบื้องหน้าและบันดาลให้ท่านมีที่อยู่อาศัยสุขสบายทุกภพทุกชาติ มีความมั่นคงในการประกอบ อาชีพการงานและจะมีความสะดวกกับการบำเพ็ญบารมี เป็นการร่วมกันสืบทอดให้เป็นมรดกไว้ในพระพุทธศาสนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
สุดท้ายนี้ อาตมาภาพขออำนวยอวยพรสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทุกท่าน รัตนัตตยานุภาเวนะ รัตนัตตยะเตชะสา
    ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ขอเดชอำนาจบารมีแห่งองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ ขอเดชานุภาพแห่งองค์พระพุทธ
    โสธร ขออานุภาพแห่งองค์พระพุทธชินราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล พร้อมด้วยกุศลเจตนามีศรัทธา
    และเมตตาไมตรีในจิตใจของทุกๆ คนพร้อมทั้งครอบครัว  จงดลบันดาลประธานพรปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลาย ขอให้
    ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติ อุปัทวันตราย
    ทั้งหลายทั้งปวง ประสงค์สิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สมจำนงค์หมายตามปรารถนา และเจริญด้วย
ลาภยศ สรรเสริญ สุข อายุ วรรณะ สุขะ พละ โภคะปฏิภาณ บริวารธนสารสมบัติ พิพัฒนชัยมงคล ทุกประการเทอญ.
กำหนดการ

                                วันอังคารที่    มีนาคม  ๒๕๕๕  ( ตรงกับวันขึ้น  ๑๔  ค่ำ เดือน  )
                                เวลา  ๐๘.๐๐  .             -   เมื่อเดินทางมาถึงตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี
                                เวลา  ๑๘.๐๐  .            -   ขอเชิญพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม(เฉลิมพระเกียรติ)
-          จุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย
-          นำกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างฝ้าเพดานฉาบเรียบและปูพื้นกระเบื้อง
-          เริ่มพิธีเจริญพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์สืบชะตา เสริมดวงบารมี
                                เวลา  ๒๑.๓๐  .           -   พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี